Вернуться   ::AzeriTriColor-Форум:: > Азеритриколор > Политика в Азербайджане > Внешняя политика Азербайджана

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 31.01.2009, 14:31   #51
Местный
 
Регистрация: 07.12.2006
Сообщений: 24,294
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 1,662 раз(а) в 1,294 сообщениях
Вес репутации: 258
Arian на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Цитата:
Сообщение от SILENT Посмотреть сообщение
Пан, у меня нет времени, по этому отвечу по существу:

Сразу же отмечу, что Вы сами себе противоречите. Я как рз начал именно с того, чего вы мне теперь предлагаете.

Повторить то, чего якобы вам не стоило говоирть?

Азербайджанские и турецкие языки >>> Алтайские >>> Тюркские>>> Огузские >>> Огузской (юго-западной) подгруппы >>> Огузско-сельджукской ветки.Ваши слова?

Ну и где же этот иностранный язык???ABANMAK – söykənmək, dirsəklənmək
ABARTMAK – mübaliğə etmək, şişirtmək
ABLA – 1) böyük bacı; 2) bacı (xitab)
ABLUKA – mühasirə, blokada; abluka ikticadi – iqtisadi blokada
ABONE – 1) abunə; 2) abunəçi; abonman – abunəçi; abone bedeli (fiatı) – abunə qiyməti; ABONE olmak – abunə yazılmaq
ABSTRE – abstrakt, mücərrəd
ACELE – təcili, tələsik
ACEMİ – təcrübəsiz, naşı, xam, təzə işçi; ben bu sanatın acemisiyim – mən bu işdə təzəyəm.
ACENTA, ACENTE – agentlik, agent, büro; seyahet acentesi – səyahət bürosu
ACI – acı, ağrı, əzab, əziyyət, dərd, kədər; diş acısı – diş ağrısı; acısını paylaşmak – halına yanmaq, kədərinə şərik olmaq
ACIKLI – qəmli, qüssəli, kədərli, hüznlü, yaslı; acıklı haber – qəmli xəbər
ACIKMAK – acmaq, acımaq
ACIMA – mərhəmət, insaf
ACİL – tez, tələsik, təcili, təxirə salınmaz; acil tedbirler almak – təcili tədbirlər görmək
ACİR – icarəyə verən, kirayə verən, borc verən
AÇI – bucaq; on derece açı ile – on dərəcə bucaq altında
AÇIKÇI – birja, dəllalı
AÇIKLAMA – izah, şərh
AÇIKLAMAK – izah etmək, aydınlaşdırmaq
AÇMALIK(-ğı) – yuyucu maddə, açmalıq
ADAK(-ğı) – vəd, əhd
ADAMAK – həsr etmək
ADALE – əzələ
ADAMAKİLLİ – əsl, möhkəm, layiqli, necə lazımdır; adamakilli bir yağmur – möhkəm yağış
ADAY – namizəd; aday göstermek – namizəd göstərmək
ADDETMEK – 1) hesab etmək, qəbul etmək, qiymətləndirmək; 2) saymaq, hesablamaq
ADESE – 1) linza, ədəsə 2) göz bülluru
ADET(-di) – ədəd
ADET(-ti) – adət
ADLI – hüquq, hüquqi; adlı tababet – tibbi ekspertiza
AF(affı, afvı) – 1) üzr, əfv; affınızı rica ederim! – üzr istəyirəm!; 2) amnistiya; genel af – ümumi amnistiya
AFET(-ti) – fəlakət; tabii afet – təbbi fəlakət
AFFEDERSİNİZ – bağışlayın, əfv edin
AFFETMEK – əfv etmək, bağışlamaq, günahından keçmək
AFİYET(-ti) – sağlamlıq; afiyet olsun – 1) nuş olsun 2) sağlıqla; afiyetteyim – mən sağlamam
AFYON – tiryək
AĞ(ağı) – tor, şəbəkə
AĞABEY(-i, -si) – 1) böyük qardaş; 2) qardaş (xitab)
AĞAÇÇİLEĞİ(-ni) – qoruq
AĞIL(-lı) – 1) ağıl, arxac; 2) halə, şəfəq, parıltı
AĞIM – ayağın üst tərəfi
AĞIRBAŞLI – təmkinli, ciddi, ağır
AĞIRLAMAK – səmimi qarşılamaq, yaxşı qarşılamaq
AĞRANDİSMAN –böyütmə, böyütmək
AĞRANDİSÖR – böyüdücü
AĞUSTOS – avqust
AHBAP(-bı) – dost-tanış; ahbaplik – dostluq
AHDI – müqaviləli; ahdı tarife – konvension tarif; ahdı vecibeler – müqavilə öhdəlikləri
AHENGER – dəmirçi
AHİTNAME – müqavilə, konvensiya, pakt
AHŞA – daxili orqanlar, içalat
AHŞAP(-bı) – 1) taxta, taxtadan hazırlanmış; ahşap körpü – taxta körpü; 2) ağac (material)
AHTAPOT(-tu) – səkkizayaqlı ilbiz
AHUDUDU(-nu) – moruq
AİDAT(-tı) 1) – üzvülük haqqı; aidat almak – üzvülük haqqı yığmaq; 2) gəlir, mədaxil
AJAN – 1) agent, nümayəndə, müvəkkil; 2) casus, agent
AJANS – agentlik, nümayəndəlik; anadolu ajansı – anadolu xəbər agentliyi; ticaret ajansı – ticarət agentliyi
AKAMET(-ti) – 1) sonsuzluq, qısırlıq; 2) müvəffəqiyyətsizlik, uğursuzluq; akamete uğramak – müvəffəqiyyətsizliyə uğramaq
AKARYAKIT(-tı) – duru yanacaq; akaryakıt borusu – yanacaq borusu
AKÇAAĞAÇ(-cı) – ağcaqayın
AKÇE – sikkə, pul
AKDETMEK – bağlamaq, imzalamaq (müqavilə, saziş və s.)
AKIM kalmak – puça çıxmaq
AKIT taraflar – saziş bağlayan tərəflər, müqavilə bağlayan tərəflər
AKİDE(şekeri) – nabat (şirni)
AKLISELİM – sağlam düşüncə, aydın fikir, ağıl, kamal
AKORTÇU – kökləyici
AKRAN – yaşıdlar, hamaşlar
AKTARMAK – 1) bir şeyin yerini dəyişdirmək; 2) bir şeyin yolunu, yönünü dəyişdirmək; 3) iqtibas etmək; 4) tərcümə etmək
AKTÜALİTE – 1) aktuallıq; 2) kinoxronika
ALA – əl-əlvan, rəngbərəng; 2) xallı, zolaqlı; ala sığın – xallı maral; 3) açıq-qəhvəyi
ALABALIK(-ğı) – qızıl, balıq
ALABİLDİĞİNE – çox, hədsiz; fırtına alabildiğine kudurmuştu – fırtına çox güclənmişdi
ALABÜMİN – zülal
ALACA – al-əlvan
ALACAKLI – kreditor, borc verən
ALAFRANGA – avropasayağı; alafranga müzik – qərb musiqisi; alafranga yemekler – avropa mətbəxi
ALAKA – 1) əlaqə, maraq, mənafe; alaka çekmek – maraq oyatmaq; 2) münasibət, aidiyyət, iştirak
ALAN – 1) sahə, ərazi, meydan; savaş alanı – hərb meydanı; 2) sahə, bölmə; ilim alanında – elm sahəsində
ALARM – həyəcan siqnalı
ALAŞIM – xəlitə, ərinti
ALAY I – 1) izdiham, yığnaq, dəstə, güruh; mitingciler alayı – mitinq iştirakçılarının izdihamı; 2) nümayiş, mərasim; cenaze alayı – matəm mərasimi; 3) alay
ALAY II – zarafat, istehza
ALAYCI – istehza edən, rişxənd edən, masqaraçı
ALBAY – polkovnik
ALÇAKGÖNÜLLÜ – təvazökar, sadə adam, iddiasız
ALÇI – gips
ALÇILAMAK – gips qoymaq
ALDATI – hiylə, saxta
ALDIRMAMAK(-gı) – əhəmiyyət verməmək, fərqinə varmamaq, qulaq ardına vurmaq, fikir verməmək; aldırma! – fikir vermə, özünü üzmə!
ALDIRMAZ – laqeyd, etinasız
ALDIRMAZLIK(-ğı) – laqeydlik, etinasızlıq
ALENİ – açıq, aşkar; aleni mahkeme – açıq məhkəmə
ALFABE – əlifba
ALFABESİZ – savadsız
ALIKO(Y)MAK – 1) saxlamaq; yemeğe alıkoymak – nahara saxlamaq; 2) tutub saxlamaq, qoymamaq, mane olmaq; işinden alıkoymak – işindən ayırmaq
ALINGAN, ALINGAÇ – küsəyən
ALIŞIK – adət etmiş
ALIŞTIRMA – məşq, təlim
ALIŞTIRMAK – öyrətmək, alışdırmaq
ALLAHAISMARLADIK – xudafiz
ALLAK BULLAK: kafam allak bullak oldu – başım hərlənir
ALTYAPI – bazis
AMAÇ(-cı) – 1) məqsəd, niyyət, məram; benil amaçlar – qərəzli məqsədlər; bu amaçla – bu niyyətlə; 2) hədəf, nişan; askerı amaç – hərbi obyekt
AMATÖR – həvəskar; amatör ressam – həvəskar rəssam; amatör fotoğraf – həvəskar fotoqraf
AMBALAJ – qab, tara
AMBALAJ YAPMAK – qablaşdırmaq
AMBERBALIĞI(-nı) – kaşalot
AMBULANS – 1) poliklinika, ambulatoriya; 2) təcili yarım maşını
AMCA – əmi; amca kızı – əmi qızı; amca oğlu – əmi oğlu
AMELE – fəhlə
AMELİ – təcrübi; ameli usul – təcrübi üsul
AMPUL(-lü) – 1) elektrik lampası; 2) ampula
ANAHTAR – açar; şifre anahtarı – şifrəli açar; ingiliz anahtarı – qayka açarı; anahtarını bulmak – çarə qılmaq
ANARŞİ – anarxiya
ANASON – cirə
ANAYASA – konstitusiya, əsas qanun; anayasa türesi – konstitusiya hüquqları; Birleşmiş Milletler Anayasası – Birləşmiş Millətlər təşkilatının əsas qanunu
ANDAÇ(-cı) – yadigar, xatirə
ANGARYA – məcburi iş
ANI – xatirə; anılar – memuar
ANIT(-tı) – abidə, monument
ANITSAL – monumental, möhtəşəm, əzəmətli
ANLAM – məna
ANLAMDAŞ – sinonim, eyni mənalı
ANLAMSIZ – mənasız
ANSIZIN – gözlənilmədən, birdən-birə, qəflətən
ANTLAŞMA – müqavilə, saziş, pakt, konvensiya; barış antlaşması – sülh müqaviləsi
ANTRENMAN – məşq, təlim; antrenman uçağı – təlim təyyarəsi
ANTRENÖR – məşqçi, təlimçi; baş antrenör – baş məşqçi
APARTMAN – ev
APTAL(-lı) – abdal, səfeh, axmaq
APTES – dəstəmaz; aptes almak – dəstəmaz almaq
ARABULUCU(-ğu) – vasitəçi, münsif; arabuluculuk – vasitəçilik, münsiflik
ARAÇ(-cı) – vasitə, alət
ARALIK(-ğı) – dekabr
ARAMAK – axtarmaq
ARAPSAÇI – qıvrım saçlar
ARAPSAÇINA dönmek – dolaşmaq, dolaşıb qalmaq (işlər və s.)
ARAŞİT(-ti) – araxis, yer fındığı
ARAŞTIRMA – tədqiqat; bilimsel araştırma enstitüsü – elmi tədqiqat institutu
ARIZA – xarab yer, nöqsan, nasazlıq, zədə, qəza; arıza lanıp durmak – dayanmaq, işləməmək; arızaya uğramak – qəzaya uğramaq
ARKADAŞ – yoldaş, dost
ARMA – gerb; devlet arması – dövlət gerbi
ARNAVUT(-du) – alban; arnavut dili – alban dili
ARSA – tikinti üçün ayrılmış torpaq sahəsi
ART(-dı) – 1) kürək; 2) arxa, arxa tərəf, arxa hissə; aralık kapı – arxa qapı; biribiri artından – bir-birinin ardınca
ARTI – üstəgəl; iki artı üç – iki üstəgəl üç
ARTIKYIL – uzun il (365 gün)
ARTIRMA – 1) çoxaltma, artırma; 2) auksion, müzaidə, hərrac; artırma ile satmak – auksiondan satmaq; açık artırma – açıq satış
ARZ ETMEK – 1) bildirmək, ərz etmək, nəzərinə çatdırmaq; 2) doğurmaq, yaratmaq; tehlike arz etmek – təhlükə yaratmaq
ASALAK(-gı) – 1) parazit; asalak bilimi – parazitologiya; 2) tüfeyli, müftəxor
ASALET(-ti) – alicənablıq
ASANSÖR – lift
ASGARI – 1) minimum, ən kiçik; asgarı ücret – minimum əmək haqqı; 2) minimum
ASILSIZ – əsassız, əsaslanmamış
ASİ – qiyamçı, üsyançı
ASİT(-di) – turşu
ASSUBAY – unter zabit
ASTEĞMEN – kiçik leytenant
ASTRAGAN – qaragül dərisi; astragan kalpağı – qaragül papaq
ASTROPİKAL – subtropik; astropikal iklim – subtropik iqlim
AŞAMA – dövr, mərhələ
AŞÇI – aşpaz
AŞI – 1) peyvənd, aşı; 2) aşı, aşı masası, vaksin
AŞIRI – 1) hədsiz, çox, olduqca çox; aşırı yoksulluk – hədsiz yoxsulluq; 2) ifrat, qatı; aşırı sağcı – ifrat sağçı; 3) aşırı, sonra; gün aşırı – gün aşırı; bizden bir ev aşırı oturuyor – bizdən bir ev sonra yaşayır
AŞIRMA – plagiat, ədəbi oğurluq
AŞIRMACI – plagiator, ədəbi oğru
AŞIRMAK – oğurlamaq, çırpışdırmaq
AŞIRTI – israf
ATAMAK – vəzifəyə təyin etmək
ATEŞÇİ – ocaqçı, ocaq qalayan; ateşçi yeri – ocaqxana
ATKI – 1) arxac; 2) örpək, şal, şərf, kaşne; 3) balaca qayış, toqqacıq
ATLIKARINCA – karusel
ATMACA – qırğı
AVANTAJ – xeyir, mənfəət, səmərə, fayda, qazanc; maddi ve manevi avantajlar – maddi və mənəvi xeyir
AVİZE – çilçıraq, lüstr
AVLI, AVLU – həyət
AVUKAT(-tı) – vəkil
AYAKLANMA – qiyam üsyan
AYAKLANMAK – üsyan etmək, qiyam etmək
AYAR – 1) vaxt; 2) əyar 3) yoxlayın düzəltmə, nizama salma, tənzim etmə
AYARLAMAK – 1) tənzimləmək; 2) standartlaşdırmaq, kalibrləmək
AYÇA – aypara, hilal
AYÇİÇEĞİ(-ni) – günəbaxan
AYGIT(-tı) – aparat; telefon aygıtı – telefon aparatı; sindirim aygıtı – həzm orqanı; solunum aygıtı – tənəffüs orqanı
AYIKLAMAK – bir-bir seçmək, bir-bir seçib ayırmaq, çeşidləmək
AYIRICILIK(-ğı) – separatizm
AYIRIM – ayrı-seçkilik
AYIRTMAN – ekspert, yaxşı bilən, mütəxəssis
AYIRTMANLIK(-ğı) – ekspertiza
AYKIRI – zidd
AYLAK(-ğı) – tənbəl, avara
AYRAÇ(-cı) – mötərizə
AYRICALIK(-ğı) – müstəsna hüquq, imtiyaz
AYRIM – fərq
AYRINTI – təfsilat, təfərrüat
AZAMI – 1) ən böyük, ən hündür, ən yüksək; 2) maksimum
AZARLAMAK – danlamaq, məzəmmət etmək
AZGELİŞMİŞ – zəif inkişaf etmiş
AZIK(-ğı) – ərzaq ehtiyatı, azuqə
AZIMSAMAK – az hesab etmək, kafi hesab etməmək
AZMAYİŞ – təcrübə sınaq


Невероятно одинаковые слова. Зачем тогда словари создают?


Arian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 16:24   #52
Местный
 
Аватар для Oğuz
 
Регистрация: 12.03.2007
Адрес: Абхирати
Сообщений: 4,560
Сказал(а) спасибо: 1,567
Поблагодарили 1,223 раз(а) в 723 сообщениях
Вес репутации: 60
Oğuz на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Цитата:
Сообщение от usher Посмотреть сообщение
Да ты их хоть романскими назови - от этого они ближе не станут.
Это не я, а наука. То есть, объективная реальность. О вот то, что вы с Паном пишите субъектиное мнение, которое как ни имеет ни какого значения.

usher, ты хочешь, сказать, что знаешь оба языка? Да для тебя и азербайджанский как японский "родной"

Oğuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 17:05   #53
Местный
 
Аватар для Oğuz
 
Регистрация: 12.03.2007
Адрес: Абхирати
Сообщений: 4,560
Сказал(а) спасибо: 1,567
Поблагодарили 1,223 раз(а) в 723 сообщениях
Вес репутации: 60
Oğuz на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Цитата:
Сообщение от usher Посмотреть сообщение


Невероятно одинаковые слова. Зачем тогда словари создают?
Ашер, ты как всегда перешол на демагогию.

Различие в терминологии, рождение новых, исчезновении старых слов, короче, разностороння динамика развития языка наших народов, жившие долгое время в разных соц. общинах (Sosial birlik - есть такое понятие в философии, на русском не знаю точно как сказать) и государств, НЕ повод и НЕ аргумент отрицать свои единые корни, в том числе и языковые.

С таким же успехом мы – азербайджанцы 21 века Азербайджанский язык своих предков 18-19 веков можем объявить иностранным, а люди того времени должны были считать, например, язык Физулинского периода чужим.

С другой стороны, я щас 1000 слов могу привести в пример из числа Азербайджанских слов, значение которых мы сегодня не знаем, или не знали вчера...

Разъяснительные словари (и это как то по другому должно называться на проклятом русском) на азербайджанском языке азербайджанских слов тоже есть, ну и что это означает?

Я знаю, что ты все знаешь, но к сожалению, кроме азербайджанского и турецкого языков.

Oğuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 17:07   #54
Местный
 
Регистрация: 07.12.2006
Сообщений: 24,294
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 1,662 раз(а) в 1,294 сообщениях
Вес репутации: 258
Arian на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Цитата:
Сообщение от SILENT Посмотреть сообщение
Это не я, а наука. То есть, объективная реальность. О вот то, что вы с Паном пишите субъектиное мнение, которое как ни имеет ни какого значения.

usher, ты хочешь, сказать, что знаешь оба языка? Да для тебя и азербайджанский как японский "родной"
Для меня и тот, и другой не родной. Но я вижу разницу...


Arian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 17:12   #55
Местный
 
Регистрация: 07.12.2006
Сообщений: 24,294
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 1,662 раз(а) в 1,294 сообщениях
Вес репутации: 258
Arian на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Цитата:
Сообщение от SILENT Посмотреть сообщение
Ашер, ты как всегда перешол на демагогию.

Различие в терминологии, рождение новых, исчезновении старых слов, короче, разностороння динамика развития языка наших народов, жившие долгое время в разных соц. общинах (Sosial birlik - есть такое понятие в философии, на русском не знаю точно как сказать) и государств, НЕ повод и НЕ аргумент отрицать свои единые корни, в том числе и языковые.

С таким же успехом мы – азербайджанцы 21 века Азербайджанский язык своих предков 18-19 веков можем объявить иностранным, а люди того времени должны были считать, например, язык Физулинского периода чужим.

С другой стороны, я щас 1000 слов могу привести в пример из числа Азербайджанских слов, значение которых мы сегодня не знаем, или не знали вчера...

Разъяснительные словари (и это как то по другому должно называться на проклятом русском) на азербайджанском языке азербайджанских слов тоже есть, ну и что это означает?

Я знаю, что ты все знаешь, но к сожалению, кроме азербайджанского и турецкого языков.
Мне не нужно ничего знать кроме того, что я знаю, для того, чтобы понять, что азербайджанский язык дальше от турецкого, чем молдавский от французского.


Arian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 17:39   #56
Местный
 
Аватар для Captain Kidd
 
Регистрация: 30.06.2008
Адрес: Baku
Сообщений: 1,090
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 112 раз(а) в 76 сообщениях
Вес репутации: 23
Captain Kidd на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Цитата:
Сообщение от usher Посмотреть сообщение
Мне не нужно ничего знать кроме того, что я знаю, для того, чтобы понять, что азербайджанский язык дальше от турецкого, чем молдавский от французского.
Эк загнул!!!
__________________
Дурак - это человек, считающий себя умнее меня.

Captain Kidd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 18:13   #57
Местный
 
Регистрация: 07.12.2006
Сообщений: 24,294
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 1,662 раз(а) в 1,294 сообщениях
Вес репутации: 258
Arian на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Captain Kidd Посмотреть сообщение
Эк загнул!!!


Ну ладно. Чуть ближе, чем древнекельтский к латиноамериканскому. Теперь все ОК?


Arian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 18:38   #58
Местный
 
Регистрация: 07.12.2006
Сообщений: 24,294
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 1,662 раз(а) в 1,294 сообщениях
Вес репутации: 258
Arian на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Еще раз. В азербайджанском и турецком почти нет одинаковых слов. Кроме числительных (пока не дойдут до мало-мало-мальски внушительных сумм, типа тысячи... Здесь нищие турки нас не поймут. А так... Языки похожи как финский с венгерским. В которых есть одна одинаково произносящаяся фраза...
"Поезд идет"... Причем то, что по-венгерски - поезд, то по-фински -идет... Сами понимаете...


Arian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 19:31   #59
Местный
 
Регистрация: 07.12.2006
Сообщений: 24,294
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 1,662 раз(а) в 1,294 сообщениях
Вес репутации: 258
Arian на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Цитата:
Сообщение от SILENT Посмотреть сообщение
Это не я, а наука. То есть, объективная реальность. О вот то, что вы с Паном пишите субъектиное мнение, которое как ни имеет ни какого значения.

usher, ты хочешь, сказать, что знаешь оба языка? Да для тебя и азербайджанский как японский "родной"
Ты явно ни науку пиШИШЬ, а свою субъективную...


Arian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 19:43   #60
Местный
 
Регистрация: 09.08.2006
Сообщений: 7,423
Сказал(а) спасибо: 175
Поблагодарили 85 раз(а) в 67 сообщениях
Вес репутации: 89
Pan на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Считайте, что я с Сабиром вас рассмешил.
Так по каким критериям турецкий и азербайджанский один язык? Или критериев я так и не дождусь?
Узбекский и турецкий - один язык или нет? Почему?
__________________
Genclerin etiraz aksiyasi

Pan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 20:21   #61
Местный
 
Регистрация: 07.12.2006
Сообщений: 24,294
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 1,662 раз(а) в 1,294 сообщениях
Вес репутации: 258
Arian на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Pan Посмотреть сообщение
Считайте, что я с Сабиром вас рассмешил.
Так по каким критериям турецкий и азербайджанский один язык? Или критериев я так и не дождусь?
Узбекский и турецкий - один язык или нет? Почему?

Далеко пошел ты... В азербайджанском и турецком мало слов похожих. А тебя все на Восток да на Восток...


Arian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 20:24   #62
Местный
 
Регистрация: 09.08.2006
Сообщений: 7,423
Сказал(а) спасибо: 175
Поблагодарили 85 раз(а) в 67 сообщениях
Вес репутации: 89
Pan на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

не на восток я иду, а разжевываю и хочу добиться критериев.
я тоже считаю, что в азербайджанском и турецком мало слов похожих.
__________________
Genclerin etiraz aksiyasi

Pan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 21:22   #63
Местный
 
Аватар для Captain Kidd
 
Регистрация: 30.06.2008
Адрес: Baku
Сообщений: 1,090
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 112 раз(а) в 76 сообщениях
Вес репутации: 23
Captain Kidd на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Цитата:
Сообщение от usher Посмотреть сообщение
Ну ладно. Чуть ближе, чем древнекельтский к латиноамериканскому. Теперь все ОК?
Такой тоже существует? Век живи - век учись!
__________________
Дурак - это человек, считающий себя умнее меня.


Последний раз редактировалось Captain Kidd; 31.01.2009 в 23:21.
Captain Kidd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 23:10   #64
Администратор
 
Аватар для Dismiss
 
Регистрация: 23.07.2006
Адрес: Baku
Сообщений: 46,864
Сказал(а) спасибо: 10,250
Поблагодарили 10,738 раз(а) в 6,774 сообщениях
Вес репутации: 1
Dismiss репутация неоспоримаDismiss репутация неоспоримаDismiss репутация неоспоримаDismiss репутация неоспоримаDismiss репутация неоспоримаDismiss репутация неоспоримаDismiss репутация неоспоримаDismiss репутация неоспоримаDismiss репутация неоспоримаDismiss репутация неоспоримаDismiss репутация неоспорима
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Мнение Аяза Салаева:

Цитата:
... русский язык не опасен для Азербайджана, чего нельзя сказать о турецком. Мне кажется, что турецкий язык ввиду своей схожести с азербайджанским очень опасен для нас, так как может полностью поглотить азербайджанский язык. Практически все наши регионы смотрят турецкое телевидение, сериалы турецкого производства, которые к тому же по своему уровню гораздо ниже российских телесериалов.
__________________
Тема Нагорного Карабаха далеко не исчерпана. Рано или поздно, если только какой-нибудь метеорит не уничтожит половину населения земного шара, азербайджанцы все равно попытаются решить этот вопрос. ©
Dismiss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2009, 23:40   #65
Местный
 
Аватар для Captain Kidd
 
Регистрация: 30.06.2008
Адрес: Baku
Сообщений: 1,090
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 112 раз(а) в 76 сообщениях
Вес репутации: 23
Captain Kidd на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчаниюЦитата:
...русский язык не опасен для Азербайджана, чего нельзя сказать о турецком. Мне кажется, что турецкий язык ввиду своей схожести с азербайджанским очень опасен для нас, так как может полностью поглотить азербайджанский язык. Практически все наши регионы смотрят турецкое телевидение, сериалы турецкого производства, которые к тому же по своему уровню гораздо ниже российских телесериалов.
Həyatdır da, hər üzü vardır!
__________________
Дурак - это человек, считающий себя умнее меня.

Captain Kidd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 02:35   #66
Местный
 
Регистрация: 07.12.2006
Сообщений: 24,294
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 1,662 раз(а) в 1,294 сообщениях
Вес репутации: 258
Arian на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Цитата:
Сообщение от SILENT Посмотреть сообщение
Ашер, ты как всегда перешол на демагогию.

Различие в терминологии, рождение новых, исчезновении старых слов, короче, разностороння динамика развития языка наших народов, жившие долгое время в разных соц. общинах (Sosial birlik - есть такое понятие в философии, на русском не знаю точно как сказать) и государств, НЕ повод и НЕ аргумент отрицать свои единые корни, в том числе и языковые.

С таким же успехом мы – азербайджанцы 21 века Азербайджанский язык своих предков 18-19 веков можем объявить иностранным, а люди того времени должны были считать, например, язык Физулинского периода чужим.

С другой стороны, я щас 1000 слов могу привести в пример из числа Азербайджанских слов, значение которых мы сегодня не знаем, или не знали вчера...

Разъяснительные словари (и это как то по другому должно называться на проклятом русском) на азербайджанском языке азербайджанских слов тоже есть, ну и что это означает?

Я знаю, что ты все знаешь, но к сожалению, кроме азербайджанского и турецкого языков.
Еще раз. Для того, чтобы судить, насколько схожи языки, не нужно знать ни того, ни другого. Я просто из словаря, который удалось быстро найти в инете, взял слова на букву "а" подряд и копипейстнул. В словаре 2500 слов примерно. А тебе нужно искать и искать... Не нужно. Ты лучше творчески развивай. Изучи построение предложения в турецком и азербайджанском. Это - главный признак того, насколько по-разному народы мыслят. То есть насколько они, в конце концов, несхожи. Народы.


Arian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 02:48   #67
Местный
 
Регистрация: 07.12.2006
Сообщений: 24,294
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 1,662 раз(а) в 1,294 сообщениях
Вес репутации: 258
Arian на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Цитата:
Сообщение от SILENT Посмотреть сообщение
Это не я, а наука. То есть, объективная реальность. О вот то, что вы с Паном пишите субъектиное мнение, которое как ни имеет ни какого значения.

usher, ты хочешь, сказать, что знаешь оба языка? Да для тебя и азербайджанский как японский "родной"
Я, кажется, понимаю, откуда у азербайджанцев такая иллюзия, что они владеют турецким. Это все от шоппинга. Числительные действительно совпадают в обоих языках, пока не захочешь сказать "тысяча". Но не нужно забывать, что "сколько стоит" по-турецки - "кач пара". И еще. В магазинах Стамбула и на курортах Турции русский лучше понимают, чем азербайджанский.


Arian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 03:20   #68
Местный
 
Регистрация: 07.12.2006
Сообщений: 24,294
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 1,662 раз(а) в 1,294 сообщениях
Вес репутации: 258
Arian на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Captain Kidd Посмотреть сообщение
Эк загнул!!!
А что загнул?


Arian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 06:44   #69
Местный
 
Регистрация: 07.12.2006
Сообщений: 24,294
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 1,662 раз(а) в 1,294 сообщениях
Вес репутации: 258
Arian на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Ну что? Кто-нибудь еще осмелится сказать, что турецкий язык к азербайджанскому имеет какое-либо отношение? Или что турки как-то схожи с азербайджанцами (последнее вообще смешно, по-моему....)


Arian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 06:46   #70
Местный
 
Регистрация: 07.12.2006
Сообщений: 24,294
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 1,662 раз(а) в 1,294 сообщениях
Вес репутации: 258
Arian на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Глюк-с...


Arian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 09:48   #71
Местный
 
Аватар для Captain Kidd
 
Регистрация: 30.06.2008
Адрес: Baku
Сообщений: 1,090
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 112 раз(а) в 76 сообщениях
Вес репутации: 23
Captain Kidd на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Цитата:
Сообщение от usher Посмотреть сообщение
Глюк-с...
Вот именно...
__________________
Дурак - это человек, считающий себя умнее меня.

Captain Kidd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 12:29   #72
Местный
 
Регистрация: 07.12.2006
Сообщений: 24,294
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 1,662 раз(а) в 1,294 сообщениях
Вес репутации: 258
Arian на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Captain Kidd Посмотреть сообщение
Вот именно...
А Вы зачем злорадствуете? Это, возможно, даже не мой глюк. Так один все же язык или нет?


Arian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 16:27   #73
Местный
 
Регистрация: 07.12.2006
Сообщений: 24,294
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 1,662 раз(а) в 1,294 сообщениях
Вес репутации: 258
Arian на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Осссподи... Годами читаю на просторах Азнета о том, что азербайджанский язык - разновидность турецкого, а как дошло до сомнений - все молчат, как партизаны...


Arian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 16:42   #74
Местный
 
Аватар для Captain Kidd
 
Регистрация: 30.06.2008
Адрес: Baku
Сообщений: 1,090
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 112 раз(а) в 76 сообщениях
Вес репутации: 23
Captain Kidd на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Цитата:
Сообщение от usher Посмотреть сообщение
А Вы зачем злорадствуете? Это, возможно, даже не мой глюк. Так один все же язык или нет?
Вы помнится утверждали, что стереотипы поведения азербайджанцев гораздо ближе к стереотипам поведения арабов, нежели османов? Если предположить, что между языком и поведенческими стереотипами этноса должна быть какая-то корелляция, то азербайджанский язык возможно отуреченный арабский!!!!!!!!!!!

Но если серьезно, ясчитаю, что это два очень близких языка.
__________________
Дурак - это человек, считающий себя умнее меня.

Captain Kidd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 17:03   #75
Местный
 
Регистрация: 07.12.2006
Сообщений: 24,294
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 1,662 раз(а) в 1,294 сообщениях
Вес репутации: 258
Arian на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Captain Kidd Посмотреть сообщение
Вы помнится утверждали, что стереотипы поведения азербайджанцев гораздо ближе к стереотипам поведения арабов, нежели османов? Если предположить, что между языком и поведенческими стереотипами этноса должна быть какая-то корелляция, то азербайджанский язык возможно отуреченный арабский!!!!!!!!!!!

Но если серьезно, ясчитаю, что это два очень близких языка.
Безусловно, близкие. Этого отрицать невозможно. Но ведь и румынский с французским тоже очень близкие. Кстати, Вы знаете, как по-румынски будет "кошка"?
И потом, я задумался уже. Два близких - это азербайджанский и арабский, я надеюсь? Или я Вас неправильно понял?


Arian вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Содружество зависимых государств spectator Международная панорама 84 03.11.2010 23:33
Закон о правилах установки флагов иностранных государств QafqazWolf События вокруг нас: Азербайджан и мир 1 17.03.2008 12:37
В Тегеране начал работу II саммит глав прикаспийских государств Scarlett Иран 18 04.11.2007 00:56
Союз Тюркских Государств Fireland Внешняя политика Азербайджана 71 05.04.2007 18:05


Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +5.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Rambler's Top100  

Голос Тюркского мира Кавказский полигон